ETT SJUKT BEHOV

Vi är beroende av att lära oss nya saker och revidera gammal kunskap när det gäller digitala upplevelser – att förstå hur saker hänger ihop och varför. Så var med och bidra, tillsammans riskerar vi fort att lära oss ännu mer.

FÖLJ OSS

Christer

Skribent / projektledare / föreläsare / digital strateg med en böjelse för statistik och sociala medier.

Omvärldsbevakning online – full koll på friluftslivet

Publicerat den 11 augusti, 2011

Idag finns en mängd olika lösningar på hur man kan bevaka vad som sägs om ett företag på nätet. De allra flesta bygger på att aggregera sökningar som  sparas som RSS-flöden för att sedan visas i en RSS-läsare som Netvibes eller Google Reader. Men hur gör man när man vill bevaka sidor som saknar egna RSS-flöden eller inte täcks av sökmotorer som twingly eller socialmention?

Utmaningen:
Går det att samla ihop allt som sägs, skrivs och publiceras på nätet om friluftsliv på ett och samma ställe samt tillgängliggöra informationen för de som arbetar med frågor som rör friluftsliv? Det var frågan som Naturvårdsverket och CNV (centrum för naturvägledning) ställde till oss i vintras och vi var inte sena att ta oss an utmaningen.

Målet med webbplatsen friluftskoll.se var att tillgängliggöra relevant information om friluftslivets olika områden för dem som arbetar med frågor som rör friluftsliv. Det vill säga snabba på informationsflödet vilket i sin tur spar tid. Inledningsvis identifierade vi snabbt några olika problemområden:

  • Stora delar av den information som är intressant för målgruppen publiceras på webbplatser som saknar egna RSS-flöden
  • Det måste finnas en möjlighet för användarna att välja inriktning på informationen för att den ska bli relevant
  • Hur sorterar vi bort irrelevant information i de sex huvudflödena, området friluftsliv är väldigt brett

Lösningen:
Tillsammans med uppdragsgivarna tog vi fram en lång lista med relevanta sökord/sökfraser som  kategoriserades under sex större huvudområden. Exempelvis, Allemansrätt och friluftsliv, Friluftsliv och Folkhälsa. Sökorden och sökfraserna har sedan matats in i Google Alerts för att på så sätt kunna ”scanna” så mycket som möjligt av det som publiceras på nätet och komma åt de webbplatser som inte har egna RSS-flöden.

Efter korrigeringar och tester av olika matchningstyper sparas alla sökningar sedan som RSS-flöden och buntas sedan ihop till sex stycken huvudflöden i Googles RSS-läsare, Google Reader. Men innan de publiceras på webbplatsen friluftskoll.se passerar de sex flödena genom ett källfilter som vi byggt upp med ca 800 URL:er som Naturvårdsverket och CNV gemensamt identifierat som relevanta. Till källfiltret byggde vi en enkel adminfunktion för att kunna sortera, lägga till och ta bort URL:er. Därefter kan användarna besöka webbplatsen och välja om de vill prenumerera på flödena via e-post eller som ett RSS-flöde.

Resultatet:
www.friluftskoll.se testades av en fokusgrupp under två månader och fick mycket positiv respons. Idag drivs webbplatsen av organisationen Svensk Friluftsliv som är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige.