ETT SJUKT BEHOV

Vi är beroende av att lära oss nya saker och revidera gammal kunskap när det gäller digitala upplevelser – att förstå hur saker hänger ihop och varför. Så var med och bidra, tillsammans riskerar vi fort att lära oss ännu mer.

FÖLJ OSS

Marcus

VD / affärsutvecklare / projektledare som lägger sig i det mesta.

Landningssidor – den glömda länken – Del 1

Publicerat den 15 oktober, 2010

Tyvärr ser vi att många företag inte tänker på de sidor som verkligen kan vara till värde för besökaren. Vi syftar såklart till webbplatsens landningssidor. En webbplats är uppbyggd av sidor som innehåller olika typer av information och ska förse besökaren med någon form av företagsfakta, produktfakta, kontaktuppgifter eller svar på en fråga.

Var på din webbplats landar du dina besökare?

Det medför att alla sidor i en webbplats har ett eget syfte att uppfylla och sidor är olika viktiga och avgörande för att uppfylla webbplatsens övergripande syfte och mål. Låt mig utveckla…

Vi gör en liten handuppräckning och var riktigt ärlig nu, räck bara upp handen om du eller ditt företag:

  1. Vid den senaste tidningsannonseringen hänvisade till en specifik sida istället för startsidan?
  2. Vid den senaste bannerannonsen länkade direkt till tjänsten/produkten/erbjudandet som du visade i bannern?
  3. Vid det senaste mailutskicket hänvisade direkt till ett specifikt erbjudande där besökaren direkt kunde göra ett avslut där du/företaget tjänade pengar direkt.
  4. Vid ovanstående marknadsaktiviteter också mätte resultatet.

Var inte handen uppe vid ALLA ovanstående påstående så har du inte ännu inte börjat använda din webbsida på riktigt. Handen på hjärtat, vad kostade dit digitala visitkort? Såååå mycket?! och du väljer sedan att inte använda de resurser som du faktiskt inte behöver betala för? Du tjänar tydligen för mycket pengar!

Två övergripande typer av landningsidor
Vad är då en landningssida? Wikipedia hänvisar till två typer av landningssidor, referenssida och transaktionssida. Detta är vår översättning/tolkning av dessa två typer.

  1. Referenssida – Denna sida avser att presentera relevant information för besökaren och kan vara text, bilder, video, länkar osv. Information som gör besökaren nöjd*. Denna typ av landningssidor är en aning svår att mäta resultatet av men vi kommer ge exempel på hur sådana siffror kan se se ut i del 3.
  2. Transaktionssida – Denna typ av sida avser att få besökaren att göra ett avslut i form av en handling. Denna handling kan exempelvis vara att registrera sig, ange sitt telefonnummer eller genomföra ett köp.

*Vi betraktar en besökare som lämnar en sida nöjd som en besökaren som nått avslut.

Vi tycker dock Wikipedias indelning på två typer bör ses som övergripande då vi vill dela in landningssidorna i mer specifika typer som också är mer kopplad till användningsområden.

De olika typerna och användningsområden går vi igenom i del 2 och tills dess så funderar du hur ditt företag skulle kunna bli bättre på att använda landningssidor.

Stay tuned!

Vidare läsning:
Läs del 2  – Landningsidor – kampanj eller microsite?