ETT SJUKT BEHOV

Vi är beroende av att lära oss nya saker och revidera gammal kunskap när det gäller digitala upplevelser – att förstå hur saker hänger ihop och varför. Så var med och bidra, tillsammans riskerar vi fort att lära oss ännu mer.

FÖLJ OSS

Hur färger kan påverka köpbeteende och konvertering – Färgpsykologi del 3

Publicerat den 15 oktober, 2015

fargerkonv

Du får bara en chans att göra ett första intryck. Och här kan valet av färger kan hjälpa till att skapa ett bra intryck till förstagångsbesökare samtidigt som du tar hand om återvändande kunder. Som det nämndes i det första inlägget om färgpsykologi, kan valet av färger på ditt erbjudande få människor att reagera på olika sätt, vilket betyder att de även påverkar vårt köpbeteende.

När det gäller valet av färger som används på din webbplats så kommer inte gemene man att reagera särskilt mycket på hur färgerna påverkar dem och kanske inte ens tänker på färgsättningen överhuvudtaget, de kommer snarare att se helheten och bestämma om de tycker bra eller dåligt om webbplatsens utformning.

Många marknadsförare anser att startsidan inte är den viktigaste sidan på en webbplats, men startsidan ger en inblick över resten av webbplatsen, så den måste fånga besökaren och få denne att fatta tycke. Tidigare gick vi igenom vilka reaktioner de olika färgerna gav oss, men färger överlag kan bland annat:

Så självklart är valet av färger överlag viktigt för konverteringen, men det viktigaste är att använda färger för att framhäva det vi vill att användaren ska göra på webbplatsen. Och när det gäller just konvertering så handlar detta oftast om länkar och CTA-knappar (call to action, dvs uppmana till handling), dvs köp, beställ eller skicka.

Det finns många A/B-tester angående färgvalen på just dessa knappar, för att se vilka färger som får användare att vilja klicka på knappen. Dmix gjorde ett A/B-test på 500 personer och testade rött mot grönt, och de såg att den röda färgen ökade konverteringen med 34%. Själv kan man ju då börja fundera då den röda färgen står för aggressivitet och passion, medan den gröna är mer positiv, varför inte den gröna knappen vinner testet då där är mer positivt laddad. Men samtidigt så kräver den röda knappen mer uppmärksamhet och får oss att reagera, dvs trycka på knappen, vilket vi vill för att öka konverteringen.

kop1

Men betyder då detta att rött är den färg som bör användas just på köp/CTA-knappar? Kanske inte, för Unbounce har å andra sidan deklarerat att efter åtskilliga tester så är det BOB som är framtidens CTA-knapp. Big Orange Button kräver uppmärksamhet likt den röda knappen, men är mer positiv och livlig pga av nyanserna av gult.

kop2

Och inget av detta är fel, för man brukar säga att olika typer av färger är inriktade mot olika typer av köpbeteenden.

 

kop6

 

Men är det då viktigt att alltid använda en av dessa färger på sina CTA-knappar? Självklart är det en stor fördel, OM man har eller väljer att ha dem i sin grafiska profil, men det finns så mycket mer som påverkar konverteringen än bara färgern. Användartester visar att på de webbplatser som har tydliga och välplacerade CTA-knappar, så tog det användaren mindre än 3 sekunder att upptäcka och använda CTA-knappen. Men nästan 70% av alla B2B siter har inte tydliga CTA-knappar, så man kan ju undra hur deras konvertering skulle se ut om de bara tänkte efter lite när det gäller färgsättning och placering på sina knappar och länkar.

Så slutligen kan vi säga att det viktigaste när det gäller valet av färger är att välja CTA-knappar som sticker ut från resterande webbelement, och vara konsekvent vid användandet av dessa. Bestäm därför tre olika färger som kan användas för knappar och länkar, en primärfärg som CTA ex. köp eller skicka, en sekundärfärg som kan användas på övriga delar, ex för navigation eller bekräftelse samt en backupfärg (ofta grå) som kan användas när det krävs för att få CTA-färgen att framhävas mer. Dessa färgval är betydligt viktigare än att ha en speciell universal färg på samtliga köpknappar. Tänk istället på hur du använder dig av färgen på knapparna och var du faktiskt väljer att använda dessa knappar på din webbplats, detta är det som verkligen kommer att öka din konvertering..

Lär dig mer om placering och andra best practices om CTA-knappar för att öka din konvertering.