ETT SJUKT BEHOV

Vi är beroende av att lära oss nya saker och revidera gammal kunskap när det gäller digitala upplevelser – att förstå hur saker hänger ihop och varför. Så var med och bidra, tillsammans riskerar vi fort att lära oss ännu mer.

FÖLJ OSS

Christer

Skribent / projektledare / föreläsare / digital strateg med en böjelse för statistik och sociala medier.

Facebook ger företag möjligheten att återpublicera dina uppdateringar

Publicerat den 27 januari, 2011

Facebook Sponsored Stories är en ny funktion som riktar sig till företag som annonserar på Facebook. Hur fungerar den då? Jo, när du som användare uppdaterar din status, dvs checkar-in på en butik eller gillar ett varumärke så kan företaget betala för att få återpublicera din statusuppdatering i sin ”Sponsored Story”.

Det här kan ju ses som lite märkligt eftersom uppdateringen redan är publicerad en gång i den personliga loggen och kan ses av användarens vänner. En av anledningar till att Facebook släpper den här funktionen är att våra interaktioner med varumärken många gånger drunknar i loggens informationsflöde och att användarnas rekommendationer om ett företag väger tyngre än en annons från samma företag. Sponsored Stories ger företag en möjlighet att aggregera och marknadsföra flödet av rekommendationer i den högra kolumnen där annonserna visas i dagsläget.

Kritik förekommer redan mot att Facebook ”säljer” innehållet som användarna skapar för att sedan visa det för användarna en gång till samt att annonsörer i nätverket kan använda dina statusuppdateringar utan ditt medgivande.

Problemet som kan uppstå däremot är att funktionen tar udden av de rekommendationer som kommer direkt från mig som användare och som kan ses i det egna nyhetsflödet. David Berkowitz flaggar för detta i sin postning och anser att användarna själva borde få välja om deras uppdateringar ska få användas i Sponsored Stories. För eller emot? Det blir hur som helst intressant att se hur funktionen tas emot och vad den kan generera jämfört med Facebooks annonser.

Se Facebooks egen film om Sponsored Stories